Minnespolikliniken

Användningen av munskydd rekommenderas starkt

En stark rekommendation om munskydd gäller tills vidare på alla verksamhetsställen i stadens social- och hälsovårdstjänster. Munskydd behöver inte användas om man har ett medicinskt hinder eller är under 12 år. I servicehusen och på rehabiliteringsavdelningar förutsätts det ändå att besökare över 7 år använder munskydd.


Minnespoliklinikens uppgift är att undersöka, handleda och vårda borgåbor som är över 65 år och som har minnesstörningar.

Målet är att i ett så tidigt skede som möjligt utreda orsakerna till minnesstörningarna innan de orsakar betydande besvär. Man strävar efter att påbörja vården av faktiska minnessjukdomar innan de försämrar funktionsförmågan i högre grad.

Efter minnesskötarens inledande utredningar kallas klienten vid behov till minnespolikliniken för fortsatta undersökningar. När undersökningarna är gjorda, flyttar ansvaret för patientens vård och uppföljning till hälsostationens Mitt hälsoteam.

Du kan alltid ta kontakt när du går och oroar dig över minnesproblem. Du kan boka tid per telefon, läkarremiss behövs inte.

Geriatrisk och neurologisk specialläkare har mottagning på Minnespolikliniken.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Näse hälsovårdscentral, Askolins väg 1 C, 3:e våning, 06100 Borgå

Ringtid må–to kl. 8–9.

Minneskoordinator

Tanja Ek

Minnesskötare

Anna-Lena Lindelöf-Rask

Alzheimer Centralförbundets webbsidor kan du läsa mera om ämnet.