Mini-Kultis

Mini-Kultis är kulturfostran för barn före grundskolan. Mini-Kultis plan för kulturfostran stöder småbarnspedagogiken och planen för småbarnspedagogik. Borgå stads kultur- och fritidstjänster, Borgå naturskola och Borgå museum ordnar inom småbarnspedagogiken tillsammans med flera andra samarbetspartners olika former av kulturfostran för stadens barn. För barnen är det avgiftsfritt att delta.

Planen för kulturfostran för barn under skolåldern tas i användning, meddelande 15.2.2019

Lärare inom småbarnspedagogik:

  • Välj en kulturupplevelse via sidobalken.
  • Välj ett lämpligt workshop -alternativ eller någon tjänst som tilltalar dig.
  • Anmäl din grupp på förhand.

Program - våren 2020

I vårens Mini-Kultis-program betonas det lokala kulturutbudet och -arvet, utan att glömma gästande konstnärer. Meddelande 25.2.2020

Mini-Kultis kalender våren 2020

Kultis-transporter 2020

Kultur- och fritidstjänsterna har centrerat anslått medel för Kultis-transporter. Max. 1 resa/grupp/år. 

Instruktioner för beställning av transport finns tillgängliga från arrangören vid anmälning.

Charterbolagen som kan användas är Oy Kaj Forsblom Ab och Håkan Eriksson.