Mini-Kultis

Mini-Kultis är kulturfostran för barn före grundskolan. Mini-Kultis plan för kulturfostran stöder småbarnspedagogiken och planen för småbarnspedagogik. Borgå stads kultur- och fritidstjänster, Borgå naturskola och Borgå museum ordnar inom småbarnspedagogiken tillsammans med flera andra samarbetspartners olika former av kulturfostran för stadens barn. För barnen är det avgiftsfritt att delta.

Planen för kulturfostran för barn under skolåldern tas i användning, meddelande 15.2.2019

Lärare inom småbarnspedagogik:

  • Välj en kulturupplevelse via sidobalken.
  • Välj ett lämpligt workshop -alternativ eller någon tjänst som tilltalar dig.
  • Anmäl din grupp på förhand.

Kultis-transporter 2021

Kultur- och fritidstjänsterna har centrerat anslått medel för Kultis-transporter. Max. 1 resa/grupp/år. 

Instruktioner för beställning av transport finns tillgängliga från arrangören vid anmälning.