Mini-Kultis

Mini-Kultis är kulturfostran för barn före grundskolan. Mini-Kultis plan för kulturfostran stöder småbarnspedagogiken och planen för småbarnspedagogik. Borgå stads kultur- och fritidstjänster, Borgå naturskola och Borgå museum ordnar inom småbarnspedagogiken tillsammans med flera andra samarbetspartners olika former av kulturfostran för stadens barn. För barnen är det avgiftsfritt att delta.

Planen för kulturfostran för barn under skolåldern tas i användning, meddelande 15.2.2019

Lärare inom småbarnspedagogik:

  • Välj en kulturupplevelse via sidobalken.
  • Välj ett lämpligt workshop -alternativ eller någon tjänst som tilltalar dig.
  • Anmäl din grupp på förhand.

Kultis-transporter 2019

Kultur- och fritidstjänsterna har centrerat anslått medel för Kultis-transporter. Max. 1 resa/grupp/år. 

Kultis-blanketter fås av Kultis-arrangören vid anmälan till aktiviteten. Läraren fyller i Kultis-blanketten och visar den till chauffören vid resans början och ger den till arrangören vid ankomsten.

Charterbolagen som kan användas är Oy Kaj Forsblom Ab och Håkan Eriksson.