Miljöskyddsföreskrifter

Miljöskyddsföreskrifterna innehåller anvisningar och förfaranden som är nödvändiga för verkställandet av miljöskyddslagen och syftar på att förebygga miljöförorening, med hänsyn tagen till de lokala förhållandena i Borgå. Stadsfullmäktige har godkänt miljöskyddsföreskrifter för Borgå stad 29.8.2012.