Dessa kan även intressera dig

Miljöprogram 2010–2020

Ett av de viktigaste målen i programmet är att aktivt delta i det förebyggande arbetet mot klimatförändringen. 

I miljöprogrammet sammanställs de frågor som är viktiga med tanke på Borgå stads miljö till en helhet. Tanken är stadens förvaltning ska dra nytta av programmet i det praktiska arbetet för miljöns bästa. I programmet finns en lista över de viktigaste utvecklingsåtgärderna och de aktöer som ansvarar för dem. Dessutom har man tagit i bruk miljöindikatorer som mäter miljöns tillstånd och miljöförändringar.