Miljöhälsovården i Borgå utredde riskfaktorer med iskubmaskiner - bättre praxis för rengöring av iskubmaskiner behövs