Miljöhälsovården i Borgå gjorde inspektioner på daghem: utrymmena och hygienen mestadels i skick