Miljöhälsovård

Borgå stad drar in på tjänsterna på grund av coronaviruset

Miljöhälsovårdens kundtjänst är stängd. Kundtjänsten kan kontaktas per telefon 040 168 8844 må-fr 9–15 och e-post ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi

Anvisningar åt aktörer som transporterar hem livsmedel åt sina kunder under corona-undantagsförhållanden. Anvisningarna är på finska.

Borgå stads tjänster under coronavirusepidemin


Miljöhälsovården övervakar, förebygger och eliminerar sanitära olägenheter i livsmiljön. Miljöhälsovården informerar även de boende om hur man på bästa sätt kan skydda sig mot eller förebygga sanitära olägenheter.

En del av miljöhälsovårdens uppgifter gäller djurens välbefinnande.

Miljöhälsovården övervakar regelbundet tillstånds- och anmälningspliktiga aktörer inom sin sektor. Regelbunden tillsyn är avgiftsbelagd.

Vid misstanke om sanitära olägenheter kan miljöhälsovården göra inspektioner och ta prover.

Miljöhälsovården i Borgå betjänar invånare och företag i Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa och Sibbo. Miljöhälsosektionen som lyder under social- och hälsovårdsnämnden är den gemensamma hälsoskyddsmyndigheten för ovan nämnda kommuner

Registerbeskrivning

Coronavirus

Institutet för hälsa och välfärd publicerar på sina sidor aktuell information om coronaviruset och svar på ofta ställda frågor. THL uppdaterar lägesbilden och instruktionerna på sin webplats. Läs även websidorna för hälsovården i din egen stad eller kommun.

Aktuellt om coronavirusetTHL

Information om coronaviruset och förebyggande åtgärder mot viruset