Miljöhälsovård

Användningen av munskydd rekommenderas starkt

En stark rekommendation om munskydd gäller tills vidare vid miljöhälsovårdens verksamhetsställe och vid inspektioner. Munskydd behöver inte användas om man har ett medicinskt hinder.


Miljöhälsovården övervakar, förebygger och eliminerar sanitära olägenheter i livsmiljön. Miljöhälsovården informerar även de boende om hur man på bästa sätt kan skydda sig mot eller förebygga sanitära olägenheter.

En del av miljöhälsovårdens uppgifter gäller djurens välbefinnande.

Miljöhälsovården övervakar regelbundet tillstånds- och anmälningspliktiga aktörer inom sin sektor. Regelbunden tillsyn är avgiftsbelagd.

Vid misstanke om sanitära olägenheter kan miljöhälsovården göra inspektioner och ta prover.

Miljöhälsovården i Borgå betjänar invånare och företag i Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa och Sibbo. Miljöhälsosektionen som lyder under social- och hälsovårdsnämnden är den gemensamma hälsoskyddsmyndigheten för ovan nämnda kommuner.

Dataskyddsbeskrivning

Vad menas med legionella och vad kan den orsaka?

Läs mera:
Hobbyträdgårdsmästare, med rätta sätt att arbeta undviker du legionellos  Livsmedelsverket

Coronavirus

Institutet för hälsa och välfärd publicerar på sina sidor aktuell information om coronaviruset och svar på ofta ställda frågor. THL uppdaterar lägesbilden och instruktionerna på sin webplats. Läs även websidorna för hälsovården i din egen stad eller kommun.

Aktuellt om coronavirusetTHL