Miljöhälsovård

Svara på enkäten

Vi vill utveckla Borgå stads miljöhälsovårds verksamhet och öka kundnöjdheten. Det är viktigt för oss att höra din åsikt. Därför önskar vi att du vänligen svarar på denna enkät om kundnöjdhet med miljöhälsovården.

Svara på miljöhälsovårdens enkät om kundnöjdhet!

Enkäten är avsedd för alla som har använt miljöhälsovårdens tjänster. Svarstiden är 10.9–7.10.2018. Svaren hanteras anonymt och konfidentiellt.

Tack för samarbetet!


Miljöhälsovården övervakar, förebygger och eliminerar sanitära olägenheter i livsmiljön. Miljöhälsovården informerar även de boende om hur man på bästa sätt kan skydda sig mot eller förebygga sanitära olägenheter.

En del av miljöhälsovårdens uppgifter gäller djurens välbefinnande.

Miljöhälsovården övervakar regelbundet tillstånds- och anmälningspliktiga aktörer inom sin sektor. Regelbunden tillsyn är avgiftsbelagd.

Vid misstanke om sanitära olägenheter kan miljöhälsovården göra inspektioner och ta prover.

Miljöhälsovården i Borgå betjänar invånare och företag i Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa och Sibbo. Hälsoskyddssektionen som lyder under hälsovårdsnämnden är den gemensamma hälsoskyddsmyndigheten för ovan nämnda kommuner

Registerbeskrivning