Miljöhälsotillsynens och veterinärvårdens avgiftstabell

En myndighet skall enligt lag uppbära en avgift för den tillsyn man utför och för de anmälningar och tillståndsansökningar man behandlar.

Miljöhälsovårdens avgiftstabell godkänns av sosial- och hälsovårdsnämnden i Borgå stad.
Nämndens beslut 21.1.2021 § 8.

Miljöhälsovårdens avgiftstabell (på finska) som är i kraft från och med 1.1.2021.