Miljöhälsosektionen i Borgå stad sammanträdde 26.1.2021