Miljöhälsosektionen

Möten

Miljöhälsosektionen sammanträder i regel varje månad. Sektionens möten är inte offentliga.

Följande mötesdagar:

  • 29.10
  • 19.11
  • 17.12

Sektionens föredragande är I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen och sekreterare är byråsekreterare Terhi Svärd.