Miljöhälsosektionen

Möten

Miljöhälsosektionen sammanträder i regel varje månad. Sektionens möten är inte offentliga.

Följande mötesdagar:

  • 29.1
  • 19.2
  • 21.3
  • 11.4
  • 16.5
  • 11.6

Sektionens föredragande är I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen och sekreterare är byråsekreterare Terhi Svärd.