Miljöhälsosektionen

Möten

Miljöhälsosektionen sammanträder i regel varje månad. Sektionens möten är inte offentliga.

Följande mötesdagar:

  • 21.1
  • 25.2
  • 24.3
  • 21.4
  • 19.5
  • 15.6

Sektionens föredragande är I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen och sekreterare är byråsekreterare Terhi Svärd.