Miljöhälsosektionen

Möten

Miljöhälsosektionen sammanträder i regel varje månad. Sektionens möten är inte offentliga.

Följande mötesdagar:

  •  24.8

  • 21.9

  • 19.10

  • 16.11

  • 14.12

Sektionens föredragande är I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen och som sekreterare byråsekreterare Riitta Nieminen.