Miljöhälsosektionen

Möten

Miljöhälsosektionen sammanträder i regel varje månad. Sektionens möten är inte offentliga.

Följande mötesdagar:

  • 25.8
  • 22.9
  • 20.10
  • 17.11
  • 15.12

Sektionens föredragande är I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen och som sekreterare byråsekreterare Paula Taskinen.