Miljö och natur

Borgå stad drar in på tjänsterna på grund av coronaviruset

Miljövården betjänar tillsvidare endast per telefon, tfn 020 692 250, samt elektroniskt ymparistonsuojelu@porvoo.fi.


Borgå är en kuststad med mångsidig miljö där vidsträckta odlade jordbruksområden särskilt i ådalarna samt värdefull skogs-, myr- och skärgårdsnatur utgör en motvikt till den tättbebyggda centraltätorten.

Borgå å som rinner genom centrala Borgå och det omgivande landskapet som klassificerats som ett nationellt värdefullt landskapsområde sätter en särskild prägel på naturen i Borgå. Från det kulturhistoriskt och till naturvärden värdefulla Borgbacken börjar en nationalstadspark som i södergående riktning sträcker sig till de skyddade fågelvatten- och skogsområdena vid Borgå ås mynning och i Stensböle. I naturskyddsområdet finns flera skyddsobjekt som är upptagna i nationella naturskyddsprogram, till exempel lövskogen i Ekudden med ekar och skogslindar samt Stormossens högmosse. De skyddade gamla skogarna i Stensböle och på Svinö erbjuder möjlighet att njuta av naturen alldeles inpå centraltätorten. I havsbandet i sin tur finns stora, fridlysta fågelskyddsområden.

Miljöns tillstånd i Borgå är relativt gott. Miljön belastas särskilt av trafiken, utsläppen från Sköldviks industriområde och den spridda belastningen från jord- och skogsbruk. Miljöskyddet har som mål att minska de skadliga utsläppen och på detta sätt förbättra miljöns tillstånd. Under de senaste åren har Borgå satsat kraftigt bland annat på avvärjande av klimatförändringen och energieffektiv planläggning. Naturskolan tillhandahåller miljöfostran för skolor och daghem.

Är något av dessa det du söker?