Mikko Silvast valdes till tjänsten som lokalitetsdirektör