Mera utredningar görs om inomhusklimatet i förskolans utrymmen i Keskuskoulu