Mera stöd av staten för konstfostran – hobbymöjligheterna blir flera