Mer information om anordnande av tävlingar eller övningar i terräng

  • Ansök om tillstånd för anordnande av tävlingar eller övningar med motorfordon i terräng hos den kommunala miljövårdsmyndigheten.
  • Tillstånd ska ansökas för tävlingar och övningar som ordnas återkommande eller permanent i samma område.
  • Tillstånd ska också sökas för anordnande av ett enskilt evenemang, om evenemanget förväntas orsaka betydande olägenheter för miljön, bosättningen, allmänt rekreationsbruk, fiske eller andra allmänna eller enskilda intressen.
  • Du behöver också skriftligt samtycke från områdets ägare för verksamheten.

Tillståndsansökan kan formuleras fritt. Ansökan riktas till byggnads- och miljönämnden och skickas till stadens miljövårdsbyrå.

I terrängtrafiklagen stadgas om körning med motorfordon i terräng. Syftet med lagen är att förebygga men och olägenheter som användningen av motordrivna fordon i terräng och på snöskoterleder kan orsaka naturen eller den övriga miljön, allmänt rekreationsbruk eller något annat allmänt intresse.

Terrängtrafiklagen
Den statliga miljöförvaltningens webbsida om terrängtrafik