Mentalvårds och missbrukstjänster

Mentalvårds och missbrukstjänster

Låg tröskel - mottagningen för dej som funderar på frågor gällande missbruk och mental hälsa kräver ingen remiss. Mottagningen finns på hälsovårdscentralens verksamhetsställe i Näse, adress Askolins väg 1.

Låg tröskel - mottagning för ungdomar finns på hälsocentralens verksamhetsställe på Biskopsgatan 22.

Vuxna borgåbor får även hjälp med mentala problem på den egna hälsocentralen eller på Psykiatriska polikliniken vid Borgå sjukhus. Tjänster som stödjer den mentala hälsan erbjuds av stadens missbrukarklinik, socialarbetet, familjerådgivningen och Familjerådgivningscentralen.

På hälsostationerna sköter vi lindriga och medelsvåra mentala störningar, bedömer behovet av fortsatt vård och skriver vid behov ut remisser för fortsatt vård.

Akuta mentala problem

Vid akuta problem bedömer hälsovårdläkaren behovet av vård och hänvisar vid behov patienten till Psykiatriska jourpolikliniken vid Borgå sjukhus. Till Psykatriska jourkliniken kan man i akuta fall även komma utan remiss. Då är det önskvärt att man ringer och anmäler sin ankomst på förhand.

Om hälsostationen är stängd kan man vid akuta mentala problem söka sig till jourpolikliniken på Borgå sjukhus.

Kontakta Psykiatriska jourpolikliniken

Psykiatriska jourpolikliniken vid Borgå sjukhus
Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 2, 06150 Borgå

Sjukskötarjour dygnet runt, tfn 050 453 0125

Jourverksamheten dygnet runt betjänar Borgå sjukhus verksamhetsområde: Askola, Lappträsk, Lovisa, Borgnäs, Borgå och Sibbo.