Mentalvårds och missbrukstjänster

Borgå stads mentalvårds- och missbrukstjänster

Mentalvårds- och missbrukstjänsternas rådgivning och tidsbeställning, tfn 019 520 4527.


Svara på enkäten

Vi vill utveckla Borgå stads mentalvårds- och missbrukstjänster och öka kundnöjdheten. Det är viktigt för oss att höra din åsikt. Därför önskar vi att du vänligen svarar på denna enkät.

Svara på mentalvård- och missbrukstjänsternas enkät om kundnöjdhet!

Enkäten är avsedd för alla som har använt mentalvårds- och missbrukstjänster. Svarstiden är 17.9–21.10.2018. Svaren hanteras anonymt och konfidentiellt.

Tack för samarbetet!


Mentalvårds- och missbrukstjänster

  • Låg tröskel erbjuder Borgåborna mentalvårds- och missbrukstjänster avgiftsfritt och utan remiss.Låg tröskel för Borgåbor som fyllt 22 år finns på hälsovårdscentralens verksamhetsställe i Näse, Askolins väg 1.
  • Låg tröskel för unga är en mottagning på hälsovårdscentralens verksamhetsställe vid Biskopsgatan, Biskopsgatan 22.
  • Missbrukarkliniken betjänar Borgåbor och Askolabor som fyllt 22 år och oroar sig för sitt eget eller sina anhörigas bruk av berusningsmedel eller andra former av beroende. Kliniken ger också stöd vid spelberoende. Missbrukarkliniken kan besökas utan remiss. Vården baserar sig på förtroendefullhet och är avgiftsfri för klienterna.

Akupunkturgrupp och annat kamratstöd.


Akuta problem med den mentala hälsan


Vid akuta problem kan en hälsovårdscentralläkare bedöma ditt behov av vård och vid behov hänvisa dig till psykiatriska jourpolikliniken vid Borgå sjukhus. Om situationen är pressande, behöver du inte remiss för att besöka kliniken. Det är dock önskvärt att du ringer först och berättar att du kommer.

Psykiatriska jourpolikliniken vid Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 2, 06150 Borgå

Jourhavande sjukskötare dygnet runt, tfn 050 453 0125. Jouren dygnet runt betjänar Borgå sjukhus verksamhetsområde: Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa och Si