Mentalvårds och missbrukstjänster

Användningen av munskydd rekommenderas starkt

En stark rekommendation om munskydd gäller tills vidare på alla verksamhetsställen i stadens social- och hälsovårdstjänster. Munskydd behöver inte användas om man har ett medicinskt hinder eller är under 12 år. I servicehusen och på rehabiliteringsavdelningar förutsätts det ändå att besökare över 7 år använder munskydd. 


Borgå stads mentalvårds- och missbrukstjänster

Mentalvårds- och missbrukstjänsternas rådgivning och bedömning av servicebehovet mån.–fre. kl. 8–11 på numret 019 520 4527 (tidsbokning och nya klienter).

  • Låg tröskel erbjuder Borgåborna mentalvårds- och missbrukstjänster avgiftsfritt och utan remiss. Låg tröskel för Borgåbor som fyllt 22 år finns på hälsovårdscentralens verksamhetsställe i Näse, Askolins väg 1.
  • Låg tröskel för unga är en mottagning på hälsovårdscentralens verksamhetsställe vid Näse  (Askolinsvägen 1), Missbrukarklinik (Konstfabriksgatan 4 A) och Navigatorn (Mannerheimgatan 20 E).
  • Missbrukarkliniken betjänar Borgåbor och Askolabor som fyllt 22 år och oroar sig för sitt eget eller sina anhörigas bruk av berusningsmedel eller andra former av beroende. Kliniken ger också stöd vid spelberoende. Missbrukarkliniken kan besökas utan remiss. Vården baserar sig på förtroendefullhet och är avgiftsfri för klienterna.

Terapianavigaattori - ett nytt digitalt verktyg

(verktyget enbart på finska i detta skede)

Med hjälp av ”terapianavigaattori” kan personer som upplever psykiska hälsoproblem eller behöver hjälp med sitt ork hitta rätt behandling snabbare. Det tar cirka 30-60 minuter att fylla i frågeformuläret. Frågorna kartlägger symptomens och problemens natur och vårdbehovet. Observera att du bör skriva upp koden som ”terapianavigaattori” ger dig (åttasiffrig kod).

Terapianavigaattori

Svara på ”Terapianavigaattori” frågorna självständigt innan du kontaktar Mentalvårds- och missbrukstjänsterna. Den åttasiffriga koden är viktig för denna kontakt, eftersom svaren blir en sammanfattning som patienten och den professionella går igenom tillsammans.

Mer info on samprojektet bakom detta digitala verktyg:Terapiat etulinjaan


Akuta problem med den mentala hälsan

Vid akuta problem kan en hälsovårdscentralläkare bedöma ditt behov av vård och vid behov hänvisa dig till psykiatriska jourpolikliniken vid Borgå sjukhus. Om situationen är pressande, behöver du inte remiss för att besöka kliniken. Det är dock önskvärt att du ringer först och berättar att du kommer.

Psykiatriska jourpolikliniken vid Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå
Tfn. 116117

Jouren dygnet runt betjänar Borgå sjukhus verksamhetsområde: Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa och Sibbo.