Mentalvårds och missbrukstjänster

Borgå stads mentalvårds- och missbrukstjänster

Mentalvårds- och missbrukstjänsternas centraliserad bedömning av servicebehov och information tfn 019 520 4527, vardagar kl 8–11.

Inhibering/förflyttning av tidsreservering via telefon eller textmeddelande till byråsekreterarens nummer 040 141 7664, kl 8–15 (också myndigheternas/samarbetspartners kontakter).


Mentalvårds- och missbrukartjänsternas telefontid ändras 2.1.2020:

Mentalvårds- och missbrukstjänsternas centraliserade bedömning av servicebehov samt rådgivning vardagar kl. 8–11, tfn 019 520 4527.

Avbokning/ändring av tid per telefon eller textmeddelande på numret 040 141 7664, kl. 8–15.


Mentalvårds- och missbrukstjänster

  • Låg tröskel erbjuder Borgåborna mentalvårds- och missbrukstjänster avgiftsfritt och utan remiss.Låg tröskel för Borgåbor som fyllt 22 år finns på hälsovårdscentralens verksamhetsställe i Näse, Askolins väg 1.
  • Låg tröskel för unga är en mottagning på hälsovårdscentralens verksamhetsställe vid Biskopsgatan, Biskopsgatan 22, Näse, Askolinsvägen 1 och Navigatorn, Mannerheimgatan 20 E.
  • Missbrukarkliniken betjänar Borgåbor och Askolabor som fyllt 22 år och oroar sig för sitt eget eller sina anhörigas bruk av berusningsmedel eller andra former av beroende. Kliniken ger också stöd vid spelberoende. Missbrukarkliniken kan besökas utan remiss. Vården baserar sig på förtroendefullhet och är avgiftsfri för klienterna.

Mottagning utan tidsbeställning från 5.2.2020 på Missbrukarkliniken
onsdagar kl. 8–10.

Den öppna mottagningen ger stöd och råd till alla över 22 år som känner oro för den psykiska hälsan och/eller för missbruk. Problemen kan gälla en själv eller en närstående, till exempel livskriser, depressions- eller ångestsymtom eller missbruk.

Som arbetspar på mottagningen finns en psykiatrisk sjukskötare och en socialarbetare.

Den öppna mottagningen ersätter onsdagens telefontid för bedömning av servicebehovet.

Bedömning av servicebehovet per telefon sker från och med 3.2.2020 måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 8–11 på numret 019 520 4527.


Akuta problem med den mentala hälsan

Vid akuta problem kan en hälsovårdscentralläkare bedöma ditt behov av vård och vid behov hänvisa dig till psykiatriska jourpolikliniken vid Borgå sjukhus. Om situationen är pressande, behöver du inte remiss för att besöka kliniken. Det är dock önskvärt att du ringer först och berättar att du kommer.

Psykiatriska jourpolikliniken vid Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 2, 06150 Borgå

Jourhavande sjukskötare dygnet runt, tfn 050 453 0125. Jouren dygnet runt betjänar Borgå sjukhus verksamhetsområde: Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa och Sibbo.