Mentalvårds och missbrukstjänster

Borgå stads mentalvårds- och missbrukstjänster

Inhibering/förflyttning av tidsreservering via telefon eller textmeddelande till din egen arbetare eller byråsekreterarens nummer 040 141 7664, kl 8–15 (också yndigheternas/samarbetspartners kontakter).

Inom krävande mentalvårds- och missbrukstjänster koncentreras klientmöten på polikliniken till förmiddagen kl. 8–12. Om klienten redan har en bokad mottagningstid, kontaktas klienten i mån av möjlighet per telefon. På eftermiddagar kan kliniken kontaktas per telefon, 019 520 4527. 

Mottagning utan tidsbeställning på Missbrukarkliniken är stängt under tiden 1.6.–30.8.2020.

Mentalvårds- och missbrukstjänsternas samtalslinje

​Mentalvårds- och missbrukstjänsternas personal, sjukskötare, psykolog och socialarbetare erbjuder samtalshjälp per telefon för dem som upplever oro, ångest eller rädsla i denna situation som coronaviruset har orsakat. Ingen hälsorådgivning är tillgänglig på numret. ​Samtal tas emot vardagar kl. 8.30–15.30 på numret 019 520 4527. I denna situation kan tider för nya vårdbesök inte bokas – klienten kan ringa på nytt.

Också mentalvårds-och rusmedelstjänsternas servicebehovens bedömning och rådgivning fungerar på samma nummer under vardagar.


Mentalvårds- och missbrukstjänster

  • Låg tröskel erbjuder Borgåborna mentalvårds- och missbrukstjänster avgiftsfritt och utan remiss.Låg tröskel för Borgåbor som fyllt 22 år finns på hälsovårdscentralens verksamhetsställe i Näse, Askolins väg 1.
  • Låg tröskel för unga är en mottagning på hälsovårdscentralens verksamhetsställe vid Biskopsgatan, Biskopsgatan 22, Näse, Askolinsvägen 1 och Navigatorn, Mannerheimgatan 20 E.
  • Missbrukarkliniken betjänar Borgåbor och Askolabor som fyllt 22 år och oroar sig för sitt eget eller sina anhörigas bruk av berusningsmedel eller andra former av beroende. Kliniken ger också stöd vid spelberoende. Missbrukarkliniken kan besökas utan remiss. Vården baserar sig på förtroendefullhet och är avgiftsfri för klienterna.

Akuta problem med den mentala hälsan

Vid akuta problem kan en hälsovårdscentralläkare bedöma ditt behov av vård och vid behov hänvisa dig till psykiatriska jourpolikliniken vid Borgå sjukhus. Om situationen är pressande, behöver du inte remiss för att besöka kliniken. Det är dock önskvärt att du ringer först och berättar att du kommer.

Psykiatriska jourpolikliniken vid Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 2, 06150 Borgå

Jourhavande sjukskötare dygnet runt, tfn 050 453 0125. Jouren dygnet runt betjänar Borgå sjukhus verksamhetsområde: Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa och Sibbo.