Mentalvårdens och missbrukarvårdens tjänster utvecklas med en enkät om klienttillfredsställelse