Medling vid brott och tvister

Vanda stads Medlingsbyrå ordnar medling för Borgåbor som vill medla i tviste-och brottsfrågor. Vid medlingen möts de olika parterna och strävar till att komma till en lösning gällande skador i frågan.