Meddelanden om inomhusluften

Problem med inomhusluften väcker oro och medför ett extra stort behov av att få information.  Aktiv, öppen kommunikation, där man lyssnar på och diskuterar med alla som använder lokalerna hjälper till att lätta oron och gör det betydligt lättare att lösa problemet. Staden informerar aktivt om ärenden som gäller inomhusluften.

På denna sida har det samlats stadens meddelanden om inomhusluften från ingången av 2016.

Meddelanden