Meddelande om att undvika badande vid strandområdet i Hammars