Meddela telefonnummer till textmeddelandesystemet

Serviceproducenten skaffar alla telefonnummer som registrerats med en adress i Borgåområdet direkt från operatörerna, och kunden behöver inte skilt registrera sitt telefonnummer till vattenverket. Information som gäller ett visst område skickas till alla telefonnummer, vars adress ligger på området. På detta sätt når meddelandena också husbolagens invånare.

Ett undantag utgörs av sådana kunder, som har ett hemligt nummer, ett nummer som är registrerad på arbetsgivarens adress eller en adress utanför Borgåområdet. Dessa kunder kan själva registrera sitt telefonnummer på nätet. Till ett nummer kan man koppla många bruksplatser, t.ex. sommarstugans och åldrande föräldrarnas adresser.

Meddela telefonnummer vid behov via denna länk