Medborgarinstitutets verksamhet inleds efter pausen