Medborgarinstitutet

Välkommen till Borgå medborgarinstitut

Borgå medborgarinstitut öppnar igen sina dörrar i mitten av augusti 2021. Byrån är öppen för kundbesök måndagar - torsdagar kl. 10.00-11.30 och 12.30 - 15.00.

Det tryckta kursprogrammet för läsåret 2021-2022 delas ut till hushållen i Borgå och Askola under vecka 31. Efter midsommaren kan man redan på nätet bekanta sig med det kommande kursutbudet via länken Kurser och nätanmälning, se nedan. Anmälningen till kurserna börjar torsdagen 19.8.2021 kl. 10.

I programmet finns gamla bekanta favoriter och också helt nya kurser både i form av närundervisning och distansundervisning. Vi ösnkar alla en skön och avkopplande sommar. Vi ses igen i september på kurserna. 

Länk till Borgås restriktioner och rekommendationer:

Borgås anvisningar och rekommendationer 


Bor du i en by i Östra Nyland? Hurdana kultur- och fritidstjänster längtar du efter?

Kultur i byn-enkäten kan besvaras fram till 30.6.2021 på adressen: Kultur i byn enkäten

Bland alla som har svarat utlottas 3 presentkort. Resultaten av enkäten publiceras på hösten.


Kontakta kansliet

Per telefon måndagar–torsdagar kl. 10–11.30 och 12.30-15.00
tfn 040 489 9677, 040 837 3701 eller 019 520 2660 eller per e-post bmi@borga.fi


Kursprogrammet och anmälningar

Anmälning till kurserna från 19.8 kl. 10 via internet eller mån-tor kl. 10–15 per tfn 040 489 9677, 040 837 3701, 019 520 2660. Det går inte att anmäla sig per e-post.  

OBS! Borgå stad sänder en faktura hem på kursavgiften åt alla medborgarinstitutets studerande. 

Kurser och nätanmälning

Kursprogram 2021-2022

Guide för deltagare i distanskurser och föreläsningar


Projektet Digidags

Digidags är ett flerspråkigt projekt som genomförs gemensamt av de östnyländska medborgarinstituten och som i sin helhet finansieras av Utbildningsstyrelsen. Målet är att ge lågtröskelrådgivning i digitala frågor åt dem som behöver hjälp med en digital vardag i arbetslivet och på fritiden samt med de E-tjänster som erbjuds av myndigheter och företag. Vi samarbetar gärna med andra organisationer som har samma mål. Mera information fås av projektchefen, biträdande rektor Maria Malin tfn 040 489 1891 eller maria.malin@borga.fi

KoMbi ordnar både kurser och drop in - rådgivning. De kurser som ordnas inom projektet hittas i vårt anmälningssystem med sökordet Digidags.


Vill du arbeta som lärare vid Medborgarinstitutet?

Ifall du är intresserad att arbeta som lärare vid Borgå medborgarinstitut, ta kontakt: maria.malin@borga.fi eller till de ansvariga lärarna: fornamn.efternamn(at)borga.fi

Hur hitta till kurserna i Lypa?

Leta reda på höghusadressen Biskopsgatan 8–10 C. Gå därefter rakt över gatan och in på skolgården. Välj den första ytterdörren sett från Biskopsgatan, dörr A, under stora klockan. Lyceiparkens skola är en skofri skola, ta inneskor med! 


Dataskydd, läs mera