Medborgarinstitutet

Aktuellt

Sega Gubbar må 25.2 träff kl. 10.15 i simhallen för gymnastik, simning och lunch.

Första hjälpen I, start må 25.2. 

English for Beginners start ti 26.2

Sångkurs 16-17.3. Två lediga platser kvar!

All Digital Week ordnas för första gången i Borgå, i Konstfabriken  27.3. 

Läs mera och anmäl dig via nätet 

Man kan också anmäla sig per telefon.
Tider för telefonanmälan: må-to kl. 10-16 (inte fredagar).

019 5202 660

040 489 9677

040 837 3701.

Kurskatalogerna kan läsas i pdf-format via följande länkar

Kurskatalog våren 2019

Kurskatalog 2018–2019