Medborgarinstitutet

Nya coronarestriktioner i Borgå 30.11-30.12

Alla medborgarinstitutets kurser övergår till distansundervisning från 30.11 för resten av terminen.

Om distansundervisningen inte är möjlig, avbryts kursen och den flyttas till en annan tidpunkt. Medborgarinstitutet informerar deltagarna separat. En del av föreläsningarna streamas.

Borgås anvisningar och rekommendationer 


Dataöppet per distans-tidsbokning
Lediga tider finns. Boka tid på vardagar genom att ringa tfn: 040 555 0262.

Se den inbandade Svenska dagen festen i Borgå 2020.


Anmälning till kurserna via internet eller per telefon måndagar–torsdagar kl. 10–15
tfn 040 489 9677, 040 837 3701 eller 019 520 2660 

Kurser och nätanmälning

Kurskatalog 2020-2021Guide för deltagare i distanskurser och föreläsningar


Projekt Digidags

Digidags är ett flerspråkigt projekt som genomförs gemensamt av de östnyländska medborgarinstituten och som i sin helhet finansieras av Utbildningsstyrelsen. Målet är att ge lågtröskel-rådgivning i digitala frågor å dem som behöver hjälp med en digital vardag och de E-tjänster som erbjuds av myndigheter, på fritiden och i arbetslivet.  Vi samarbetar gärna med andra organisationer som har samma mål.

KoMbi ordnar både kurser och drop in - rådgivning. De kurser som ordnas inom projektet hittas i vårt anmälningssystem med sökordet Digidags. Aktuella kurser:

Excel - formler, funktioner och pivottabell, distanskurs som pågår kl. 10.00-12.30 under perioden 10.11.2020 - 8.12.2020.

Finesser i Word, distanskurs som pågår kl. 10.00-12.30 under perioden 12.1.2021 - 16.2.2021.

Grunderna i PowerPoint, distanskurs pågår kl. 10.00-12.30. 2.3.2021 - 30.3.2021

Mera information fås av projektkoordinator, biträdande rektor Maria Malin tfn 040 489 1891 eller maria.malin@borga.fi


Vill du arbeta som lärare vid Mbi?

Ifall du är intresserad att arbeta som lärare vid Borgå medborgarinstitut, ta kontakt: maria.malin@borga.fi eller till de ansvariga lärarna: fornamn.efternamn(at)borga.fi

Hur hitta till kurserna i Lypa? Leta reda på höghusadressen Biskopsgatan 8–10 C. Gå därefter rakt över gatan och in på skolgården. Välj den första ytterdörren sett från Biskopsgatan, dörr A, under stora klockan. Lyceiparkens skola är en skofri skola, ta inneskor med! 


Dataskydd, läs mera