Medborgarinstitutet

Borgå stad drar in på tjänsterna på grund av coronaviruset

 Borgå medborgarinstituts undervisning har avbrytits tillsvidare. De praktiska kursernas vårutställning är också inhiberad.

Meddelandet


 Kansliet är stängt. Kan kontaktas per telefon måndagar–torsdagar kl. 10–15, tfn 040 489 9677, 040 837 3701 eller 019 520 2660.

Kurser och nätanmälning

Läs kurskatalogen våren 2020


Material från föreläsning 2.3. Svenskan, finskan och lånordens lärdomar


Kurskatalog 2019-2020

Vill du arbeta som lärare vid Mbi?

Ifall du är intresserad att arbeta som lärare vid Borgå medborgarinstitut, ta kontakt: maria.malin@borga.fi eller till de ansvariga lärarna: fornamn.efternamn(at)borga.fi

Hur hitta till kurserna i Lypa? Leta reda på höghusadressen Biskopsgatan 8–10 C. Gå därefter rakt över gatan och in på skolgården. Välj den första ytterdörren sett från Biskopsgatan, dörr A, under stora klockan. Lyceiparkens skola är en skofri skola, ta inneskor med! 

Öpuleden

Studier vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi (Öpu) fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier. Du kan läsa uni­ver­si­tets­kur­ser utan att vara in­skri­ven vid ett uni­ver­si­tet och få kur­ser och avlagda stu­die­po­äng till godo ef­ter att du sökt in och bli­vit an­ta­gen.
Att ta en el­ler fle­ra Öpukur­ser är ett bra sätt att be­kan­ta sig med uni­ver­si­tets­stu­di­er och oli­ka äm­nen, för att se vad som är in­tres­sant. Via Öpuleden kan du söka in till universitetet på basis av avlagda Öpukurser. Mera information finns på www.abo.fi/opuleden

Dataskydd, läs mera