Medborgarinstitutet

Kurser och nätanmälning

Du kan också anmäla dig per telefon må-to kl. 10-16 (inte fredagar) tel. 019 5202 660, 040 489 9677, 040 837 3701.
Kurskatalogerna i pdf
Kurskatalog våren 2019

Kurskatalog 2018–2019

Aktuellt
Planeringen inför nästa läsår pågår, lämna gärna in kursönskemål till: maria.lindlof@borga.fi

Sega Gubbar
må 1.4 kl. 10.00. Träff vid kanonen i gamla stan för promenad. 

Lappteknik och inredningssömnad ti 26.3 
Digimässan All Digital Week ordnas på Konstfabriken i Borgå 27.3 kl. 9-15. De östnyländska medborgarinstituten deltar. Programmet
Hygienpass, tent 9.4
Ut i naturen, Gammelbacka 24.4
Laer dansk på en dag 27.4
Idéer för trädgården 29.4