Med belysning av vattentornen hedrar staden personer inom vårdarbete och andra kritiska arbeten