Materialhanterings- och förädlingscenter har öppnat i Sköldvik