Material från workshopen, undersökningsrapporter och bakgrundsmaterial

Workshop för fullmäktige och utvidgad ledningsgrupp 16.4.2018

Resultat av framtidsenkäten (på finska)

Spetsar och mål i stadsstrategin, utkast 16.4.2018

Sammanfattning av workshopen (på finska)

Workshop för fullmäktige och ledningsgrupp 28.3.2018

Ekonomiska utsikter efter landskaps- och social-och hälsovårdsreformen(på finska) finansdirektör Raija Vaniala

Bildningstjänster år 2022 och 2027(på finska)

Värden, dvs. Borgå stads spelregler som del av den nya stadsstrategin(på finska)

Workshop för fullmäktige och utvidgad ledningsgrupp 31.1.2018

Strategiska alternativ i ekonomin (på finska) finansdirektör Raija Vaniala

Definiering av stadsorganisationens värden som del av strategiprocessen personaldirektör Anu Kalliosaari

Imageundersökning av Borgå (på finska) Mikko Wennberg, Ovalgroup Oy

Sammanfattning av workshopen (på finska)

Sammanfattning av intervjuerna (på finska)

Club-strategi slutrapport

Club-strategi slutrapport

Demos Helsinki: undersökningsrapport och slutrapport

Demos Helsinki har berett en undersökningsrapport som del av strategiarbetet. Rapporten syftar till 

  • att identifiera Borgås nuvarande starka sidor och utvecklingsobjekt
  • att analysera hur globala megatrender och förändringsfenomen påverkar städer som liknar Borgå
  • att identifiera bäst praxis och strategiska spetsar i liknande städer i norra Europa 

Rapporten kommer att utnyttjas bl.a. som bakgrundsmaterial i workshoppar som arrangeras under vintern och våren 2018. 

Ta del av undersökningsrapporten (på finska)

Demos Helsinki har berett en undersökningsrapport som del av strategiarbetet.

Ta del av slutrapporten(på finska)

Bakgrundsmaterial

Då undersökningsrapporten skrevs utnyttjades det följande material: 

Borgås livskraft och konkurrenskraft i förhållande till andra C21-städer

Imageundersökning

Satamittari (livskraftsindikator, på finska)

Regionala utvecklingsutsikter (Borgås ekonomiska region, ANM)

Turismundersökningar(på finska)

Analys av flyttningsrörelse och utredning av flyttningsviljan

Välfärdsberättelse

Skolhälsoenkät

Utbildningstjänsternas kvalitetsrapporter

Välfärdsplan för barn och unga

Mellantidsbedömning av strategin

Beräkning av Borgå centrums livskraft

Materialet från centrumworkshoppar

Materialet Mot en kolneutral kommun

Ekologiska val i Borgå