Matematikresultaten har förbättrats i de svenska skolorna i Borgå