Mässling hos en vuxen i Borgå – utredning av smittans utbredning utförs