Marksaneringsarbete påverkar trafiken i området mellan gångbron och Alexandersgatan