Markbygge med återvunnet material

Utnyttjandet av återvunnet material

I den riksomfattande avfallsplanen fram till år 2023, Från återvinning till cirkulär ekonomi ställs det upp mål  för förebyggande av uppkomsten av avfall och för avfallshanteringen inom byggandet: materialåtervinningsgraden för bygg- och rivningsavfall höjs till 70 procent.

Det naturliga stenmaterial som används för markbygge kan ersättas med återvunnet material som fås från överskottsmassor, som biprodukter från industrin och från avfall, från lätt förorenad mark samt från det material som använts för tidigare markbygge. Materialet kan användas för markbyggande som sådant eller som komponenter för att ersätta jungfruligt stenmaterial eller för att förbättra dess egenskaper.

Det återvunna material som Borgå stads kommunteknik använder på byggplatserna är:

  • betongkross
  • cellglas
  • stabiliserad lera
  • krossat stenmaterial (från andra byggplatser)
  • flis och
  • jord som komposterats av trädgårdsavfall.

Utnyttjande av överskottsmassor vid markbyggande

Borgå stad strävar efter att utnyttja de överskottsmassor som uppstår vid byggandet först och främst för landskapsarkitekturen och för andra byggobjekt antingen direkt eller efter bearbetning. Jordupplaget vid Tolkisvägen kommer att tas ur bruk under 2020.

Tillträdet till platserna för utnyttjande och slutdeponering av överskottsmassor övervakas med hjälp av en registrerande bom och kommunteknikens övervakare. Varje lass undersöks innan det slutdeponeras i konstruktionerna. Borgå kommuntekniks avtalspartners kan beviljas passertillstånd till området via den elektroniska tjänsten. En elektronisk lastanmälan ska göras för varje lass. Personuppgifterna på lastrapportblanketten behövs för rapportering till tillståndsmyndigheterna enligt det miljölov verksamheten kräver. Uppgifterna överlåts ej till andra.

Jordupplaget vid Tolkisvägen

Jordupplaget vid Tolkisvägen ska stängas. För att slutföra fyllningen kommer man att ta emot överskottsmassor endast från Borgå stad kommunteknikens byggplatser. 

Rapport om last till jordupplaget

Ernestas bullervall

Borgå stads kommunteknik bygger en bullervall mellan Ernestas bostadsområde och riksväg 7 2018–2021. Friktionsjord för bullervallen tas emot endast av Borgå stads kommuntekniks sammarbetspartners enligt överenskommelse.

Rapport om last till Ernestas bullervall

Skaftkärrs mellanlagrings- och förbehandlingsområde

Staden försöker utnyttja överskottsmassorna från byggverksamhet så effektivt som möjligt. Till exempel i bostadsområdet som har byggts i Vårdalen har man anlagt ett mellanlagrings- och förbehandlingsområde för mark- och bergsubstanser som uppstår vid byggandet. När man lagrar jord- och stenmaterial samt trädgårdsavfall på eget område för man bok över lagret med en egen blankett för lastrapportering.

Rapport om last till Skaftkärrs mellanlagrings- och förbehandlingsområde