Mångsidig och försöksbaserad kultur- och fritidsverksamhet önskas i byarna