Mångdimensionell undervisning

Mångdimensionell undervisning erbjuder undervisning till alla som är intresserade av att spela eller sjunga, oberoende av ålder eller erfarenhet.

Man kan välja olika långa studiehelheter enligt intresse. Du kan börja din hobby med till exempel fyra lektioners introduktion, 4 x 30 min.

Undervisningens innehåll planeras tillsammans med läraren till att motsvara elevens önskan och behov.Undervisningen kan betonas till klassisk eller rytmmusik enligt den studerandes val.

Undervisningsspråken är finska eller svenska.

Tilläggsinformation från kansliet musiikkiopisto@porvoo.fi

Tfn 019 520 2549

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.