Man fick fyra anbud inom utsatt tid för koncepttävlingen för västra åstranden