Måltider i småbarnspedagogik

Måltidsschema inom småbarnspedagogik

  • morgonmål kl. 8–8.30
  • lunch kl. 11–11.30
  • mellanmål kl. 14–14.30

Måltiderna serveras utgående från de avtalade deltagartiderna. Mat reserveras inte för ett barn som inte är i småbarnspedagogik när måltiderna serveras.

Om barnets närvaron fortsätter efter kl. 17.15, serveras ett extra mellanmål.

I den avgiftsfria förskoleundervisningen serveras lunch eller mellanmål.

I skiftesvård serveras middag och kvällsmat, om barnet är närvarande på kvällen.

Riktlinjerna för näringsinnehållet i maten och utbudet av olika dieter definieras i en kvalitetshandbok som näringsarbetsgruppen i Borgå stad har utarbetat.