Projektchef
Makkonen, Mervi
Social- och hälsovårdssektorns ledning
Kontaktuppgifter
WSOY-huset, Mannerheimsgatan 20 K, 3. vån. 06100 Borgå
040 510 5210

Upp till början