Majberget

Endast några kilometer från Borgå centrum mot sydost byggs Majbergets område för ca 1 400 invånare, där naturen skapar en egen frid och där alternativen styrs av principerna om hållbar utveckling.

De närmaste butikerna finns i Vårberga bostadsområde som är beläget på knappa 1,5 kilometers avstånd med cykel eller till fots. Med bil blir avståndet ca 2,5 kilometer. 

Majberget är ett ypperligt bostadsområde för den som njuter av att bo nära naturen. Från en del av egnahemshustomterna kommer man direkt från sin egen gårdsplan till det populära Humla-skidspåret som går bakom de nordligaste tomterna i Majberget. Från områdets sydliga del är det en vacker utsikt över Stensböleviken och till Svinö. Ekuddens naturstig och Ruskis naturskyddsområde med sina fågelskådningstorn ligger också nära Majberget.

Majbergets område är planerat helhetsmässigt ur energieffektivitetssynpunkt börjande från planläggningen. Även invånarna kan med sina val påverka sin egen energiförbrukning, vilket återbetalar sig som lägre el- och uppvärmningskostnader. Majberget är det första bostadsområde där bland annat trafiken är planerad så att det uppkommer minsta möjliga koldioxidutsläpp då man rör sig från en plats till en annan.

Lediga egnahemshustomter för tillfället

Detaljplan och bygganvisningar 

Köparen eller arrendatorn förbinder sig att följa detaljplanen och bygganvisningarna. Bekanta dig med dem ingående innan du ansöker om tomt. I detaljplanen anges hur mycket byggrätt det finns på varje tomt och hur många våningar en byggnad kan ha. I bygganvisningarna ges noggranna anvisningar och bestämmelser om bl.a. byggnadens utseende, färgsättning, materialet på ytterväggarna och möjlighet att spara energi.

Energieffektiva lösningar

Energieffektivitet betyder bl.a. utnyttjande av grön fjärrvärme i Borgå, högklassiga gång- och cykelvägar, kollektiv trafik, utnyttjande av passiv solenergi vid byggande, beredskap att använda solenergi senare samt företrädesvis byggande i trä. I Majbergets bostadsområde kan du verkställa alla de ovannämnda elementen som ingår i energieffektivitet.

Jordmån

En del av tomterna står på lermark. Byggandet av husgrunden kan kräva pålning. Mer information om specialförhållanden för tomter med lerbotten finns på sidan om markundersökningar.

Övrigt

Ett undantagslov gällande vissa detaljplanebestämmelser har beviljats för tomterna 6009-1 och 2. Bekanta dig med undantagslovsbeslutet.

Stadsutvecklingsnämnden har beviljat undantagslov för tomt 6012-6 att avvika från några stadsplanebestämmelser. Bekanta dig med undantagslovsbeslutet.