Lupapiste-tjänsten betjänar dem som planerar att bygga ännu bättre