Luftvägsinfektionsmottagningens öppettider förlängs