Lov för byggande

Byggnadsinspektören beviljar bygglov
• för en bostadsbyggnad med högst två bostäder som kommer att användas endast för boende
• för en ekonomibyggnad i anslutning till nämnda byggnad eller för ett lantbruks ekonomibyggnad
• för en lagerbyggnad på högst 600 kvadratmeter eller en utbyggnad av lagerbyggnaden på byggd tomt