Vad är Lokalservice?

Borgå lokalservice är ett affärsverk som med sina cirka 300 anställda producerar catering-, renhållnings- och fastighetstjänster till skolor, daghem och äldreboende i Borgå. Vi inledde vår verksamhet genom Borgå fullmäktiges beslut år 2011.

Vi vill vara en kunnig föregångare inom vår bransch. Det innebär att man i Borgå ligger i spetsen på utvecklingen i fråga om såväl kostservice, fastighetsskötsel som städning och testar dessutom djärvt nya verksamhetssätt.

Våra viktigaste principer är ansvarsfullhet, säkerhet och hälsa. Vi tar hand om barn och äldre.

Affärsverket är en del av Borgå stad men fungerar efter affärsverksamhetsprinciper. Stadens verksamhetsenheter är affärsverkets kunder.

Borgå stads fullmäktige sätter upp mål för verksamheten och beviljar affärsverkets kunder anslag för köp av tjänster. Även fullmäktiges beslut styr vår verksamhet, till exempel använder vi så mycket närproducerad och ekologisk mat som möjligt.

Vi har till exempel testat robotstädning som väckte mycket intresse på nationellt plan. Också funktionsprincipen för det nya centralköket är en mycket modern lösning vilka det inte ännu finns många av i Finland men som hela tiden planeras.