Lokaltjänster

Våra tjänster

Affärsverket Borgå lokalservice producerar tjänster i anslutning till kostservice, renhållning och fastighetsskötsel, och har cirka 300 anställda. Vi erbjuder tjänster för välmående: Vi bryr oss om att vardagen för invånare i Borgå är smidig, smaklig, hälsosam och trygg.

Vi vill vara en kunnig föregångare i vår bransch. Det betyder att man i Borgå står i spetsen för utvecklingen i Finland och är fördomsfria att pröva på nya verksamhetssätt. Till det räknas bland annat robotstädning under den senaste tiden och förberedelser på utbudet av veganmat. 

Aktuellt

Kostservice

Från början av år 2019 tog vi i bruk den roterande matsedeln. Fram till sommaren serveras till alla en veganportion varje vecka, enligt Borgå stads mål med hållbar utveckling. Efter testningen beslutar man om serveringen av veganmaten fortsätter i skolor och daghem.

Bjud in en representant från kostservice till föräldramötet

Vi från kostservice kommer väldigt gärna med på föräldramöten för att diskutera skolmaten! Kontakta leila.korhonen2@porvoo.fi