Lokalt samarbete stöds med bidrag för Finland 100-jubileumsårets verksamhet