Lokalservice direktion behandlar fortsättning av veganmatförsöket