Lokalitetsledningen och Lokalservicen förnyar sina organisationer