Livsmedelstillsynens blanketter och anvisningar

Undantagstillstånd på grund av coronaviruset / Coronavirus pandemic

Anvisningar för aktörer som levererar livsmedel till sina kunder under undantagstillståndet på grund av coronaviruset

Anvisningar för livsmedelsföretag med tanke på coronavirus

Guidelines to actors delivering food to customers during the coronavirus pandemic

Guidelines to food businesses for preventing the spread of coronavirus

Verksamhet som förutsätter anmälan eller tillstånd

Ansökan anläggning i livsmedelsbranschen (pdf)

Ansökan anläggning i livsmedelsbranschen (word)

Anmälan om en ett stort publikevenemang (på finska)

Blanketter och anvisningar på engelska

Requirements for food premisess (pdf)

Livsmedelstillsynens anvisningar

Aktörer i livsmedelsbranschen uppmanas att följa instruktioner som gäller coronaviruset

Provtagningar inom egenkontrollen i livsmedelslokaler som drivs av fiskare och anvisningar för undersökningar av hållbarhet

Anvisningar på finska

Elintarvikehuoneisto kotona (pdf)