Livsmedelslokaler som kräver en anmälan

En livsmedelslokal kan vara en hel eller en del av en byggnad, lokal, ett rum, eller ett annat utrymme antingen inom- eller utomhus som används för: 

 • försäljning
 • produktion
 • transport
 • servering
 • överlåtelse eller
 • annan hantering av livsmedel

Som livsmedelslokal räknas exempelvis:

 • mataffär
 • kiosk
 • café
 • restaurang, pub eller bar
 • lunchställe på arbetsplatsen
 • yrkesmässig transport av livsmedel
 • lokal för import av kosttillskott eller dylika produkteer samt så kallade virtuallokaler
 • företag som importerar kosttillskott eller liknande produkter eller till exmpel näthandel
 • ambulerande livsmedelslokal, till exempel torgförsäljningsvagn
 • bageri
 • sötsaksfabrik

Ett ställe för primärproduktion anses inte vara en livsmedelslokal.