Livsmedelslokaler

Som livsmedelslokal räknas bland annat

  • mataffär och kiosk
  • café
  • restaurang, pub och bar
  • lunchställe på arbetsplatsen
  • yrkesmässig transport av livsmedel
  • företag som importerar kosttillskott eller liknande produkter eller till exempel näthandel
  • ambulerande livsmedelslokal, till exempel torgförsäljningsvagn
  • bageri eller sötsaksfabrik.

En livsmedelslokal kan vara en byggnad, en lokal eller en del av dem eller en annan lokal utomhus eller inomhus. I lokalen säljs, produceras, förvaras, transporteras, serveras och hanteras livsmedel eller de överlåts där.

Mer information
Grundande av företag i livsmedelsbranschen och verksamhetLivsmedelsverket
Livsmedelslokaler Livsmedelsverket

En anmälan om livsmedelslokal ska lämnas till miljöhälsovården. Miljöhälsovården har till uppgift att övervaka livsmedelslokalerna inom sitt verksamhetsområde.

En aktör i livsmedelsbranschen som hanterar livsmedel med animaliskt ursprung före detaljhandeln ska ansöka om att livsmedelslokalen godkänns som anläggning.