Dessa kan även intressera dig

Livsmedelslokal med eget brunnsvatten

Kvaliteten i eget brunnsvatten som används av skol- och daghemskök, livsmedelsaffärer, restauranger och övriga livsmedelslokaler övervakas genom regelbundna provtagningar.

Uppgifter om brunnen och resultaten av brunnsvattenundersökningarna ska fogas till ansökan om godkännande av livsmedelslokal. I det beslut som fattas om verksamheten ingår också ett beslut om kontrollundersökningar av brunnsvattnet.

Anmälan om en brunn som används i livsmedelslokal eller som del av offentlig eller kommersiell verksamhet.
Anmälan