Chefläkare
Liukko, Kati
Social- och hälsovårdssektorns ledning
Kontaktuppgifter
WSOY-huset, Mannerheimsgatan 20 K, 3. vån. 06100 Borgå
040 489 1763

Upp till början
Inställningar