Linnanjoen koulus arbetsgrupp för inomhusluften samlades